NEN 1078 NEN 8078 gasinstallatie meting

  • Home
  • Informatiepagina's
  • NEN 1078 NEN 8078 gasinstallatie meting

Onder de Woningwet hangt het Bouwbesluit. Vanuit het bouwbesluit wordt verwezen naar een aantal, voor de gastechniek, relevante normen. Normen die o.a. in dit besluit zijn genoemd zijn

NEN 1078, Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (Nieuwbouw)

NEN 8078 Voorziening voor gas met een werkdruk tot en met 500 mbar (Bestaande bouw)

Share our website